Zaštitne barijere za šaltere i prijavnice

Pleksiglas barijere su efikasan vid zaštite od distribucije infekcija koje se šire aerosolom. Zbog svoje izuzetne mehaničke izdržljivosti, istovremeno su i sigurnosna zaštita od potencijalno vandalskog napada na službenike i lica na šalterima i prijavnicama. 

Pleksiglas šalterske barijere se izrađuju po meri i želji poručioca, ugrađuju se na način koji ne narušava postojeći ambijent, radncima pruža dodatni osećaj sigurnosti.

Ovakve barijere se mogu brendirati, a moguća je i nadogradnja držačima lifleta i ostalog reklamnog materijala.