Covid preventiva

Prva linija zaštite/prevencije od širenja zaraznih virusa kakav je Covid-19.

Kovid (covid) barijera je jednostavan izum koji ima za zadatak da spreči širenje zaraze aerosolom, po vektorskim pravcima. Vremenom se ispostavilo da je ovaj vid zaštite jedan od najefikasnijih u sistemima maloprodaje i šalterima. Iako postoje mnogo bolja i efikasnija rešenja, ovo je sveopšte prihvaćeno zbog cene, jednostavnosti i lakoće u transportu. Naime, ova barijera se isporučuje u delovima, a kupac je može sam sklopiti bez ikakvog uputstva. Sastoji se iz svega tri dela – zaštitnog panela i dva podupirača koji formiraju postolje. Ne zahteva šrafljenje, lepljenje, dodatne alate i posebne sposobnosti.
Obično se isporučuje u dimenzijama panela 800 x 800mm, a dimenzije mogu biti i drugačije – prema potrebi kupca.