Akrilna glasačka kutija sa bočnim vratima

Transparentna glasačka kutija, sa bočnim vratima na akrilnim šarkama i sa bravicom. Ovde prikazani model je rađen sa printom sponzora, u  vrhu kutije, što ne narušava transparentnost i ideju legitimnosti glasanja.

Ovakve kutije mogu biti korišćene na svim vrstama glasanja, uz obavezno pečaćenje glasačke komisije. Vrlo su postojane, pouzdane i lake za upotrebu. Mogu biti izrađene i sa dodatkom za izmenjiv print.